Купити холоднодеформовану Трубу бесшовну х/д — ціна в Україні

Ми пропонуємо вам найкращий вибір труб різних розмірів, марок сталі і областей застосування. Наші труби виробляються за стандартами ДСТУ 8939:2019, Гост 8734-75 і проходять суворий контроль якості. На наших складах в наявності широкий асортимент трубного стального прокату!

Бесшовні труби холоднодеформовані — це стальні монолітні міцні труби, не маючи зварочного шва. Відсутність на бесшовній трубі продовжного або спірального шва робить холоднодеформований трубопрокат без «слабких місць», гарантує велику міцність, надійність і довговічність використання.

Холоднодеформовані труби виробляються з стальних заготовок — круглих або квадратних перерiзiв, якi пiддаються холоднiй деформацiї без нагрiвання. Iснує кiлька способiв холодної деформацiї, таких як цiльнотяжка, холодна прокатка або холодне витягування, якi дозволяють отримати мiцну монолiтну трубу, стiйку до неблагоприятних умов навколишнього середовища.

Основними марками сталi для виробництва бесшовних х/д труб є Ст. 9Г2С, Ст. 20, Ст. 10, ст. 35, ст. 40х, ст. 45, ст. 30хгса.

Які розміри і форми мають бесшовні холоднодеформовані труби?

Наш асортимент цельнотягутых труб дуже широкий:

 • зовнiшнiй дiаметр вар’юється в дiапазонi вiд 8 мм до 450 мм.
 • немiрна довжина труби знаходиться в межах вiд 1.5 м до 11.5 м,
 • мiрна довжина труби вiд 4.5 м до 9 м.

Труба холоднодеформована класифiкується на тонкостенную трубу («тонкостен») і товстостенную трубу («товстостен»). Товщина стенки труби холодно-катаної може складати від 0.08 до 20 мм.

 • Тонкостенная труба має малий вагу і часто застосовна для задач полегшення конструкції. Використовується у будівництві і дизайні, у встановленні рекламних щитів, виробництві холодильного обладнання, виготовленні меблів, різних запчастин автомобілів і верстатів.
 • Труба товстостенная гарантує показники герметичності, довговічності, міцності і надійності витримувати високий тиск. Широко використовується у прокладці водопроводів, газопроводів, паропроводів, у котельному обладнанні, у системах гiдравлiки.

Якi стандарти регулюють виробництво і контроль якостi?

Виробництво цельнотягутой х/д труби регламентується ДСТУ 8939:2019, Гост 8734-75 (труби загального призначення).

 • Контроль поверхнi труби, її розмiр, гiдравлiчний тиск i ультразвуковий контроль проходить кожна бесшовна труба.
 • Контроль поверхнi здiйснюється вiзуальним оглядом, вимiрювання довжини труби — за допомогою рулетки, вимiрювання кривизни — за допомогою повiрочної лiнiйки i щупа, вимiрювання дiаметра i овальностi — за допомогою гладкого мiкрометра i скоб листових, вимiрювання товщини стiнки проводять трубним мiкрометром.

Якi переваги мають труби холоднодеформованi?

Бесшовні холоднодеформовані труби мають ряд переваг, які роблять їх затребуваними в різних галузях промисловості. Серед них можна виділити наступні:

 • Зовнiшне труба є свiтлою, допустимо — матовою, сiрого вiдтiнку поверхня. В порiвняннi з iншими видами, холоднодеформована труба вiдрiзняється своєю iдеальною поверхнею. На ньому вiдсутнi плени, закати, трещини. Якщо таковы дефекти присутньо, то у процесу остаточного етапу виробництва дефекти усувають способом зачистки i шлifування. Без зачистки допустимо одиничные подряпини, рябина, плени, забоїни (якщо таковы не перевищують крайньої мiнусової значення);
 • Для гарантii довговечностii використання на бесшовные трубы наносять антикорозийные покриття (гальваника, цинкування). Це дозволяє захистити труби від впливу вологи, кислоти, солей і інших агресивних середовищ;
 • Бесшовні холоднодеформовані труби мають більш високу точність розмірів і форми, ніж горячедеформовані труби. Це обумовлено тим, що при холодній деформації не відбувається зміна структури сталі і її властивостей;
 • Холоднодеформовані труби мають більш високу міцність і жорсткість, ніж горячедеформовані труби. Це пов’язано з тим, що при холодній деформації відбувається зміцнення сталі за рахунок утворення дислокацій і зменшення розміру зерен;
  Вони мають більш високу пластичність і еластичність, ніж горячедеформовані труби. Це обумовлено тим, що при холодній деформації не відбувається руйнування структури сталі і її властивостей.

Застосування бесшовних труб х/д

Бесшовні холоднодеформовані труби використовуються в різних галузях промисловості і побуту, де потрібна висока міцність, точність і якість трубопрокату. Ось деякі приклади застосування цих труб:

 • В авіаційній промисловості – використовуються для виготовлення крил, фюзеляжа, шасі, двигунів і інших елементів літака, які повинні витримувати великі навантаження і температурні перепади.
 • В автомобільній промисловості – для виготовлення кузова, рами, паливних баків, гальмівних систем, амортизаторів, рульового управління і інших деталей автомобіля, які повинні бути легкими, міцними і стабiльними.
 • В судноверфної промисловостi – для виготовлення корпуса, мачт, рубок, котлiв, турбiн i iнших елементiв судна, якi повиннi витримувати силу хвиль, солону воду i корозiю.
 • В хiмiчнiй промисловостi – для прокладки трубопроводiв, якi перевозять рiзноманiтнi речовини: гази, рiдини, порошки i т.д. Вони повиннi мати герметичнiсть, стiйкiсть до агресивних середовищ i високий тиск.
 • В харчовiй промисловостi – для прокладки трубопроводiв, якi перевозять продукти харчування: молоко, соки, олii i т.д. Вони повиннi мати гладку поверхню, що не утворює нальот i не змiнює смак продуктiв.
 • В криогенної промисловостi – для прокладки трубопроводiв, якi перевозять наднизькотемпературнi речовини: рiденький азот, кисень, гелii i т.д. Вони повиннi мати низьку коефicieнт линейного розширення i не трещатися при змeни температури.
 • В нафтопереробної i нафтодобувної промисловостi – для прокладки трубопроводiв, якi перевозять нафту, газ, бензин i т.д. Вони повиннi мати високу мiцнiсть, стiйкiсть до вибухiв i пожеж.
 • В побутових потребах – для прокладки водопроводу, каналізації, опалення, кондиціонування і вентиляції. Такі труби повинні мати гігієнічність, довговічність і естетичний вигляд.

Якi способи виробництва?

Для виробництва труб виробник трубного прокату обирають способ холодної прокатки або способ волочення.

Способ виробництва труби холодної прокаткою

 • Способ виробництва труби холодної прокаткою — це прийом для виробництва труб невеликих розмірів з точною геометричною формою, високою чистотою поверхні. Такий способ виробництва використовується для зменшення ширини стінок труб, і для надання металу заданих властивостей.
 • Холодна деформація проходить при низьких температурних показниках. Надання пластичності і в’язкості металу досягається при температурах +50 ℃ з наступним охолодженням. Відпал труби усуває внутрішнє напруження в сталі, виниклі при формуванні бесшовної труби.
 • Для збільшення продуктивності обладнання і його компактного розташування застосовують прокатку в «дві нитки» — двохниточний стан. Тобто одночасно деформують 2 труби. Зі зменшенням параметрів стана, величина робочої клітки також зменшується.
 • У порівнянні з прокаткою, волочення більш простий способ деформації і більш продуктивний.

Способ пiд назвою ВОЛОЧЕННЯ

Iснують кiлька способiв волочення:

 • Безоправочне волочення. У початковому етапi забивають початковий край заготовки з для проталкивання його скрiзь ушко волоки. У наслiдку захвата його тягучим обладнанням вiдбувається деформування труби по зовнiшньому дiаметру. Ширина стiнки при такому методi зменшується, збiльшується або залишається незмiнною, в залежностi вiд спiввiдношення товщини стiнки до дiаметра труби. Перевагою цього способу є велика продуктивнiсть, контроль якостi поверхнi стальної труби, багаторазове повторення волочення на барабанних волочильних станах. До недолiкiв можна вiднести погiршення стану внутрiшньої поверхнi i невисоку точнiсть товщини стiнки. Коефiцiєнт (max) витяжки не перевищує 1,6.
 • Волочення на короткій нерухомій оправці. Для того щоб отримати заданий стан зовнішньої і внутрішньої поверхні, і точну товщину стінки труби – застосовують волочення на оправках. При використанні короткої нерухомої оправки, передній край труби забивають, потім вводять оправку на подовженому стрижню і проталкивають через волоку. Після захвату тягучим пристроєм і створення натягу – оправка фіксується відносно волоки і заготовку протягують через кільцевий зазор, отримуючи задані розміри по діаметру і товщині стінки. Стан як зовнішньої, так і внутрішньої поверхні можна отримувати в відповідності з заданими вимогами. Недоліком є обмеження по довжині труби, тому що волочення відбувається на лінійних станах при обмеженій довжині стрижня оправки. Максимальний коефiцiєнт витяжки не бiльше 1,8. З метою збiльшення продуктивностi основного обладнання застосовують багатониточне волочення.

Де купити холоднодеформованi труби бесшовнi?

Якщо ви хочете купити якiсний i надiйний бесшовний холоднодеформований трубопрокат за розумною цiною, то звертайтеся до фiрми «ТОНМЕТ ХОЛДIНГ».

Ми на ринку металопрокату з 2005 року i зарекомендували себе як стабiльний i довiрений партнер. Нашими постiйними клiєнтами є багато великих i середнiх пiдприємств у таких сферах як сiльське господарство, автомобiлестроєння, прицепостроєння, меблеве виробництво, будiвельнi органiзацii. Тривалi дружнi вiдносини, виконання чiтких строкiв поставок металопрокату, гнучка система оплати, супутнi послуги, спiвпраця з транспортними компанiiами, доставка по всii територii Украïни — ось нашi головнi переваги.

На наших складах у наявностii широкий сортамент трубного стального прокату: холоднодеформованих i горячедеформованих бесшовних труб, електрозварних труб, профiльних, оцинкованих, водогазопровiдних труб.

Для точного оформлення своєi заявки рекомендуємо скористатися калькулятором трубного металопрокату, наданим нашим клiєнтам на сайтi. Завдяки цьому додатку ви легко i швидко розрахуєте вагу труби, i дiзнаєтеся вагу партii, необхiдної вам для замовлення. Отримайте консультацiю наших досвiдчених менеджерiв по пiдбору виду труби, її якiсних характеристик, актуальної цiни i видiв оплати. Трубний металопрокат високоï якостi, вiдповiдає вимогам ДСТУ i Гост.